Om te bepalen of u voor bewindvoering of één van onze andere diensten in aanmerking komt, doen we eerst een intake bij ons op kantoor of bij u thuis.
Wij gaan dan stap voor stap uw financiële situatie doornemen. Samen kijken we hoe we uw problemen kunnen oplossen, zodat u meer rust krijgt.
Als u en ook wij een goed gevoel hebben bij elkaar, dan zullen we een verzoek indienen bij de rechtbank tot bewindvoering. Als de rechtbank dit verzoek goedkeurt, kunnen we echt overgaan tot actie.

Vanaf dat moment verzorgen wij voor u, onder andere:

  • uw postzaken;
  • uw reguliere betalingen;
  • de aanvraag van uitkeringen waar u recht op heeft, bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere bijstand;
  • het contact met diverse instellingen en schuldeisers namens u.

Wanneer u bewindvoering inschakelt, wilt u natuurlijk graag weten wat er met uw financiën gebeurt. Wij vinden regelmatig contact met u over de voortgang erg belangrijk en u ontvangt daarom van ons maandelijkse overzichten en jaarlijks een rekening en verantwoording.
Wij nemen niet alleen een bepaalde periode de financiële zorgen van u over, wij willen u ook helpen naar de toekomst toe. Dit doen we door u goede begeleiding te bieden na beëindiging van de officiële bewindvoering