Medische gronden voor bewind

In onze praktijk spreken we mensen met heel verschillende problemen. Zo gebeurt het we gebeld worden door een zorginstelling. Er blijkt een meneer, we noemen hem Henk, opgenomen te zijn met psychische problemen. Deze meneer kan tijdelijk niet zelf zijn financiële administratie regelen en de zorginstelling heeft hem aangeraden om bewind aan te vragen. Dit is, zo blijkt uit het binnen twee dagen daarna gevoerde gesprek met Henk, duidelijk een casus voor bewindvoering. Waarom is dat zo: omdat Henk zelf zijn financiële problemen niet kan oplossen, en het na einde van zijn zorgopname zeer reëel is dat hij zijn laatste geld zal uitgeven aan een auto, die hij amper kan betalen en waarvan hij de verzekeringen en verdere kosten al zeker niet kan betalen. Als hij de auto toch zou kopen, dan wordt dit als er sprake is van bewindvoering gezien van verkwisting. Een bewindvoerder kan zulke aankopen wettelijk terugdraaien, en veelal zorgen dat ze sowieso niet kunnen worden gedaan.

Beschermingsbewind kan door de rechtbank worden uitgesproken als iemand door lichamelijke en/ of geestelijke toestand de financiële administratie niet kan regelen. Daarbij wordt een bewindvoerder door de rechtbank uit de regio van woonplaats van onder bewind gestelde benoemd.

Kantoor mr. Van Gils biedt professionele beschermingsbewindvoering. Onze twee bewindvoerders, een econome en een jurist, zijn benoembaar in heel Nederland en richten zich vooral op Brabant. Er is nog ruimte voor nieuwe klanten.

Neem contact met ons op.